Seccurro heeft in de afgelopen decennia veel ervaring opgedaan in de maritieme industrie, inclusief de volgende systemen. Met onze kennis van elektrotechniek en industrie zijn we ook in staat om nieuwe en innovatieve maritieme systemen te ontwerpen, te ontwikkelen en te onderhouden.

Control desks op schepen

Technologie staat niet stil. Seccurro heeft nieuwe technieken aan verschillende control panels toegevoegd, zodat de klant met de nieuwste technologieën kan werken.

ROV systemen

Seccurro heeft de afgelopen jaren verschillende ROV-systemen geïnstalleerd en heeft voor klanten over de hele wereld onderhoud gepleegd. Op klantwens hebben we uitbreidingen gemaakt aan de bestaande systemen om nog beter en efficiënter te kunnen werken.

Launch and Recovery Systems

Launch and Recovery Systems worden vaak gebruikt in de offshore-industrie. Deze systemen moeten te allen tijde onder extreme weersomstandigheden kunnen functioneren. Onderhoud is daarom erg belangrijk. Seccurro onderhoudt intussen verschillende systemen wereldwijd voor een grote groep klanten.

Wetbell systemen

Wetbell-systemen moeten te allen tijde onder extreme weersomstandigheden kunnen werken. Deze systemen moeten daarom goed worden onderhouden om de werking te garanderen. Seccurro onderhoudt wereldwijd verschillende systemen voor een grote groep klanten.

Saturatie systemen

Met een groot aantal jaren ervaring in saturatie systemen, kan Seccurro met zekerheid stellen dat we kunnen worden ingezet voor bijna elke onderhoudsbeurt en voor elke aanpassing of technische uitbreiding van het systeem.

Hyperbare lifeboats

Seccurro heeft het elektrische systeem gebouwd en getest op meer dan 70 hyperbare lifeboats in de afgelopen 7 jaar. De op deze manier verzamelde kennis stelt Seccurro in staat om dit soort complexe systemen te bouwen en te onderhouden.

We would love to discuss the possibilities for your next project