Seccurro heeft in de afgelopen decennia veel ervaring opgedaan in diverse industrieën, zoals hieronder aangegeven. Met onze kennis van elektrotechniek en industrie zijn we ook in staat om nieuwe,- en innovatieve systemen te ontwerpen, te ontwikkelen en te onderhouden.

Control desks op schepen

Technologie staat niet stil. Seccurro heeft nieuwe technieken aan verschillende control panels toegevoegd, zodat u met de nieuwste technologieën kunt werken.

ROV systemen

Seccurro heeft de afgelopen jaren verschillende ROV-systemen geïnstalleerd en heeft voor klanten over de hele wereld onderhoud gepleegd. Ook hebben we uitbreidingen gemaakt aan bestaande systemen om nog beter en efficiënter te werken.

Launch and Recovery Systems

Launch and Recovery Systems worden vaak gebruikt in de offshore-industrie. Deze systemen moeten altijd onder extreme weersomstandigheden kunnen functioneren. Onderhoud is daarom erg belangrijk. Seccurro onderhoudt intussen verschillende systemen wereldwijd voor een grote groep klanten.

Wetbell systemen

Wet Bell-systemen moeten altijd onder extreme weersomstandigheden kunnen werken. Deze systemen moeten daarom goed worden onderhouden om de werking te garanderen. Seccurro onderhoudt wereldwijd verschillende systemen voor een grote groep klanten.

Saturatie systemen

Door onze jarenlange ervaring in saturatie systemen kiunt u ons inzetten voor elke onderhoudsbeurt en voor elke aanpassing of technische uitbreiding van het systeem.

Hyperbare lifeboats

Seccurro heeft het elektrische systeem gebouwd en getest op meer dan 70 hyperbare lifeboats in de afgelopen 7 jaar. De opgedane kennis passen we nu toe om dit soort complexe systemen te bouwen en te onderhouden.

We would love to discuss the possibilities for your next project