Handleidingen, brochures, werkinstructies, datasheets etc. etc.

Handleidingen

Handleidingen zijn een belangrijk en vaak verplicht onderdeel bij de levering van machines en apparaten. Binnen de Europese Unie dienen de machines en apparaten te voldoen aan de fundamentele veiligheids,- en gezondheidsvoorsschriften van de Machinerichtlijn 2006/42/EC.
Binnen de Europese Unie dienen de handleidingen volgens CE geleverd te worden.

De rubrieken die standaard in een handleiding opgenomen zijn:

 • Veiligheidsvoorschriften
 • Beschrijving product / machine
 • Bedienend personeel eisen
 • Specificaties
 • Installatie-instructies
 • Bediening
 • Onderhoud
 • Troubleshooting
 • End-of-Life beschrijving
 • Tekeningen (Elektrisch, Pneumatisch, Mechanisch en Hydraulisch)
 • Stuklijsten behorende bij de tekeningen
 • Reservedelen (spareparts) in verschillende levels
  Level 1 = noodzakelijk zodat machine/apparaat na storing direct weer in bedrijf genomen kan worden
  Level 2 = niet direct noodzakelijk, vaak onderdelen die preventief vervangen moeten worden
  Level 3 = half of jaarlijkse onderhoudsbeurten

Wij maken de documentatie volledig digitaal met alle zoekfuncties. Een project wordt als portfolio opgezet, waarbij een gestructureerde pagina op  het scherm verschijnt met hierin alle “hoofdstukken”  met alle onderliggende informatie er in. Uiteraard leveren we de documentatie in de gewenste huisstijl.

Tevens verzorgen wij de handleiding in de gewenste taal, waarbij de originele en de vertaalde handleiding inhoudelijk identiek zijn.

Brochures

Brochures zijn er voor twee toepassingen:

 • Bedrijfsbrochure
 • Catalogus

Voor bedrijven is het altijd handig om een brochure te hebben die potentiele klanten een goede indruk geven. Hierin staat meer informatie over het ontstaan van het bedrijf, over de werkzaamheden, projecten, diensten enz. enz.

Een catalogus omvat alle producten die het bedrijf maakt en/of verkoopt. Als deze goed opgezet is, dan draagt die zeker bij tot een grotere verkoop.

Werkinstructies

Hier maken we onderscheid in 4 verschillende instructies:

 • Assembleren
 • Installeren
 • Afstellen
 • Kalibreren

Wanneer een product of machine ontworpen en gebouwd is, dan is het belangrijk dat alle informatie aanwezig is om het product of machine/project tot een goed eindresultaat te brengen. Hiervoor zijn werkinstructies nodig die Seccurro voor u kan verzorgen.

In deze werkinstructies worden stappen duidelijk uitgelegd via korte tekst met duidelijke foto’s en tekeningen.

Datasheets

Een product verkoopt zichzelf niet. Daarvoor is promotie gewenst. Het gebruik van een datasheet is een welkome toevoeging. Hiermee bereik je een groter publiek en krijgt de verkoop een goede stimulans. In een datasheet staat alle (vooral) technische informatie over het product.

Ondersteuning

Neem vrijblijvend contact met ons op